Tầm nhìn và Sứ mệnh


Tầm nhìn: Cung cấp cho trẻ lứa tuổi mầm non kiến thức và giúp trẻ tiếp cận với kinh nghiệm trong thực tế đời sống đồng thời kích thích tính tò mò, trí sáng tạo, sự khám phá, tinh thần hợp tác và phát triển suy nghĩ phân tích.

Sứ mệnh: Chương trình giáo dục Jello sẽ tạo ra nền tảng cho trẻ em Việt Nam ở độ tuổi mầm non với định hướng STEM + Arts, một tiền đề vững chắc cho nghiên cứu và học tập STEAM sau này.
Không có sản phẩm trong danh mục này.