Jello 1, 2, 3

Là phương pháp được cấu thành chặt chẽ bởi 5 lĩnh vực của Chương trình mẫu giáo : Thể dục thể chất - Sức khỏe, Giao tiếp, Quan hệ xã hội, Trải nghiệm nghệ thuật, Khám phá tự nhiên, Được cấu thành bởi 6 nội dung cơ bản bao gồm Thể chất, Ngôn ngữ, Toán, Khoa học, Âm nhạc, Tạo hình và 2 nội dung đặc biệt bao gồm: Nhân cách và Tiếng Anh.

Lọc tìm kiếm