Mục tiêu của Jello


• Kết nối các lĩnh vực để giúp trẻ có những kỹ năng thực tế trong cuộc sống.

• Trẻ biết chăm sóc người khác.

• Trẻ sáng tạo và dám tạo ra sự khác biệt.

• Trẻ suy nghĩ độc lập và trải nghiệm trực tiếp về cuộc sống

• Trẻ biết quý trọng thiên nhiên.

• Trẻ được thỏa mãn như cầu chơi, nhu cầu khám phá. Tự tin thể hiện bản thân, rèn luyện những kỹ năng của một nhà lãnh đạo trong tương lai.


Không có sản phẩm trong danh mục này.