Đặc điểm của Jello

Được xây dựng và phát triển theo định hướng STEM+arts (định hướng giáo dục hiện nay tại Mỹ)


Cấu thành chặt chẽ bởi 5 lĩnh vực của Chương trình giáo dục mẫu giáo.

Là chương trình dựa trên cơ sở của Chương trình giáo dục mẫu giáo (Thể dục thể chất - Sức khỏe, Giao tiếp, Quan hệ xã hội, Trải nghiệm nghệ thuật, Khám phá tự nhiên), được cấu thành bởi 6 nội dung cơ bản bao gồm Thể chất, Ngôn ngữ, Toán, Khoa học, Âm nhạc, Tạo hình và 2 nội dung đặc biệt bao gồm Nhân cách, Tiếng Anh.

Cung cấp các học cụ, giáo trình để phát triển 5 giác quan của trẻ và tiến hành các tiết học thuận lợi.

Với bộ dụng cụ học tập theo từng lĩnh vực, giúp trẻ có thể trải nghiệm bằng 5 giác quan và bộ dụng cụ dành riêng cho giáo viên, kích thích sự hứng thú cho trẻ và giúp giáo viên tiến hành các buổi học thuận lợi. Các giáo viên được cung cấp tài liệu học tập mở rộng và giáo án theo ngày, tuần, tháng, năm.

Chương trình trải nghiệm hàng tuần

Chương trình được cấu thành với những bộ dụng cụ học tập của 8 nội dung liên kết với nhau chặt chẽ, thông qua đó, trẻ không chỉ có cơ hội được học chương trình có liên quan với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bằng các buổi học mang tính sáng tạo mà còn có thể tận dụng các dụng cụ học tập đó tại gia đình, ứng dụng linh hoạt vào thực tế cuộc sống.

Các chủ đề theo tháng của Jello:

Tháng  9   Lớp học và bạn của bé

Tháng 10   Bé và gia đình

Tháng 11   Giao thông

Tháng  12  Mùa đông và những trò chơi

Tháng 1     Dụng cụ sinh hoạt

Tháng 2     Đất nước của bé

Tháng 3     Mùa xuân và động thực vật

Tháng 4     Môi trường và cuộc sống

Tháng 5     Bé đã lớn khôn 

Tháng 6     Khu phố của bé

Tháng 7     Mùa hè, sức khoẻ và an toàn

Tháng 8     Mùa thu và thiên nhiên

Tài liệu và những dụng cụ học tập được chế tác dựa trên kết quả phân tích những tiêu chuẩn đánh giá chặt chẽ của 5 lĩnh vực giáo dục mẫu giáo

Thông qua bảng đánh giá và phân tích chặt chẽ của Chương trình giáo dục mẫu giáo, cung cấp những giáo trình, dụng cụ học tập với hình dáng đa dạng, có liên quan gần gũi đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của trẻ mà vẫn đảm bảo được yếu tố an toàn.


Không có sản phẩm trong danh mục này.