Học cụ Jello

Bộ tài liệu trong 3 năm học bao gồm:

Sách/ truyện thiếu nhi:

-         36 Video truyện truyện thiếu nhi chú trọng vào phát triển ngôn ngữ (Song ngữ)

-         36 Video truyện thiếu nhi chú trọng vào phát triển nhân cách (Song ngữ)

(Tổng cộng 72 Video truyện thiếu nhi).

• Dụng cụ học tập: Toán - 36 bộ, Khoa học - 144 bộ, Âm nhạc - 36 nhạc cụ, Thể chất - 36 dụng cụ (Tổng cộng: 252 dụng cụ).

• 36 quyển bài tập tổng hợp, 36 quyển bài tập bổ sung, 36 túi đựng thẻ trò chơi, 36 túi đựng tài liệu và dụng cụ.

 

Bộ tài liệu và học cụ hàng tháng:

1. Sách bài tập tổng hợp (Jello): Bao gồm các chủ đề về sinh hoạt hàng ngày được lên kế hoạch theo tháng và những lĩnh vực liên quan đến chủ đề đó.

2. Ngôn ngữ:  Video truyện thiếu nhi về các chủ đề của cuộc sống hàng ngày và có những hoạt động phù hợp với chủ đề đó.

3. Nhân cách:  Video truyện thiếu nhi có chủ đề về nhân cách con người nhằm hướng trẻ tới những hành động đúng đắn, đồng thời phối hợp các hoạt động của gia đình và nhà trường thông qua các thẻ nhân cách, thẻ thói quen.

4. Khoa học: Dụng cụ giúp trẻ trải nghiệm nguyên lý khoa học thông qua các hoạt động như thí nghiệm, thủ công, quan sát, nghiên cứu hệ sinh thái.

5. Toán: Dụng cụ tạo cho trẻ cơ hội tiếp cận với nguyên lý toán học một cách thú vị.

6. Thể chất: Những học cụ thể chất giúp trẻ hứng thú tham gia các giờ học thể chất. Từ đó, góp phần phát triển toàn diện các mặt của thể chất trên cá nhân trẻ.

7. Âm nhạc: Bao gồm các loại nhạc cụ phát ra âm điệu, nhạc cụ không dây làm từ các chất liệu da, kim loại, gỗ tạo điều kiện cho trẻ biểu hiện khả năng âm nhạc một cách sáng tạo.

8. Tạo hình: Phát triển khả năng tư duy tạo hình sáng tạo và kĩ năng tạo hình cho trẻ.

9. Tiếng Anh: Hệ thống từ vựng phù hợp với lưa tuổi, mỗi tháng 1 chủ đề, nội dung đơn giản, có hướng dẫn dành cho giáo viên bằng tiếng việt nên dễ giảng dạy.

10. Thẻ liên kết gia đình (Nằm trong sách bài tập): Bao gồm các loại thẻ theo chủ đề có thể kết hợp giữa hoạt động ở trường và gia đình.


Không có sản phẩm trong danh mục này.