Maki

Maki là chương trình dung hợp mang tính sáng tạo dành cho trẻ 2,3 tuổi. Với nền tảng là những khối hình học 3D được gắn nam châm có khả năng xoay 360 độ, trẻ có thể chơi trò chơi thiết kế những công trình có hình thái đa dạng, được nhìn, cảm nhận và suy nghĩ về những sự vật hoặc tình huống. Thông qua đó, trẻ được làm quen với các nguyên lý, được trải qua quá trình ứng dụng và tái sáng tạo lại các công trình mình đã tạo ra, phát huy sức tưởng tượng vô hạn và phát triển tư duy sáng tạo.

Ngoài ra, hoạt động mở rộng kích thích trí tưởng tượng của trẻ, tạo sự thú vị và giúp trẻ phát triển thành những con người sáng tạo và nhạy cảm. Hoạt động mở rộng được tiến hành những phụ kiện đa dạng, bao gồm những miếng ghép sử dụng trong việc tìm hiểu những nguyên lý khoa học như bánh răng, ròng rọc, bánh xe... và mô hình búp bê sử dụng trong các trò chơi vai trò.


Không có sản phẩm trong danh mục này.