Roki

 Roki là chương trình giáo dục robot sáng tạo dành cho trẻ 5 tuổi, cung cấp các block có phương thức kết hợp 3D và cách tiếp cận với robot phù hợp với mức độ phát triển của trẻ. Thông qua đó, giúp trẻ trải nghiệm chương trình giáo dục robot vốn khó và cứng nhắc một cách thú vị và dễ dàng hơn. Thông qua module cơ bản của phương thức actuator dành cho trẻ lần đầu tiên tiếp cận với robot, chương trình giáo dục robot cơ bản dành cho trẻ 5 tuổi cung cấp cho trẻ một nền tảng kiến thức chắc chắc về chương trình robot, đó chính là những nguyên lý máy móc cơ bản và cấu trúc di chuyển.


Không có sản phẩm trong danh mục này.