Jello - Phương pháp STEM+Arts Hoa Kỳ - Jello Academy chuyên cung cấp các sản phẩm: Bộ học cụ & tài liệu Jello 3 – 6 tuổi, Bộ học cụ & tài liệu Odette 2 – 3 tuổi cùng các sản phẩm được thiết kế theo phương pháp giáo dục STEM+Arts Hoa Kỳ dành cho lứa tuổi mầm non.

Jello là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp đầy đủ Bộ tài liệu & học cụ triển khai theo Phương pháp STEAM Hoa Kỳ trong giáo dục mầm non tại khu vực Đông Nam Á.

Đăng ký nhận thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mại

024 6666 6997