Trường mầm non Louis - Bộ Thể chất Jello - Hứng bóng bằng giỏ

Trường mầm non Louis - Bộ Thể chất Jello - Hứng bóng bằng giỏ

Trường mầm non Louis đã kết hợp sử dụng dụng cụ Thể chất nằm trong chương trình mẫu giáo Jello định hướng STEM+Arts để áp dụng cho lớp Rainbow 1. 


Hãy xem một vài hình ảnh về học sinh trường mầm non Louis Kindergarten chơi bắt bóng thật vui cùng học cụ của Jello Academy trong bài học: "Hứng bóng bằng giỏ" nhé.


Hoạt động này sẽ giúp bé tăng cường vận động, rèn luyện khả năng thăng bằng, phát triển kỹ năng phối hợp tay - mắt

(Nguồn ảnh: facebook trường mầm non Louis Kindergarten)








← Bài trước Bài sau →