Trường mầm non Louis - Bộ Khoa học Jello - Gió thổi từ đâu

Trường mầm non Louis - Bộ Khoa học Jello - Gió thổi từ đâu

Là một trong những trường đối tác sử dụng học cụ và chương trình mẫu giáo Jello định hướng STEM+Arts, Louis đã gây được cảm hứng học tập môn khoa học đối với các học sinh của mình. 


Hãy xem một vài hình ảnh về học sinh trường mầm non Louis Kindergarten sử dụng học cụ Khoa học của Jello Academy trong bài học: "Gió thổi từ đâu" nhé.

Đây là những học cụ mô phỏng máy đo hướng gió (dụng cụ màu vàng) và đo tốc độ của gió (dụng cụ màu đỏ).

(Nguồn ảnh: facebook trường mầm non Louis Kindergarten)

← Bài trước