STEM là gì? STEM+Arts có gì ưu việt?

STEM là gì? STEM+Arts có gì ưu việt?

Jello Academy Stem là gì? Stem+Art có gì ưu việt

STEM+Arts là viết tắt của SCIENE (khoa học), TECHNOLOGY (công nghệ), ENGINEERING (quy trình sáng tạo kĩ thuật), MATHEMATICS (toán học) và Nghệ thuật (Arts).


Định hướng giáo dục STEM kết hợp nhuần nhuyễn những khái niệm và môn học mà trước kia được giảng dạy tách biệt, tập trung thể hiện tầm quan trọng của việc ứng dụng lý thuyết vào thực tế đời sống. Một giờ học điển hình của định hướng giáo dục STEM sẽ hướng đến mục tiêu đưa ra giải pháp cho một vấn đề trong thực tế.


Định hướng STEM ra đời và phát triển ở Mỹ đến nay đã hơn 10 năm và luôn luôn giành được sự cam kết của chính phủ, các Tổng thống và toàn bộ hệ thống giáo dục.


Khái niệm STEM lần đầu được giới thiệu trong một cuộc họp của nghị viện Mỹ năm 2005, từ đó trở đi các trường học tại Mỹ đã đưa rất nhiều chương trình STEM và giảng dạy. Định hướng STEM khiến cho cả các em học sinh và giáo viên hứng thú hơn với việc dạy và học thông qua việc tìm ra những giải pháp cho các vấn đề trên thực tế.


Trên toàn nước Mỹ hiện nay, có thể thấy được những giờ học mà ở đó các học sinh luôn hào hứng làm việc cùng các bạn để giải quyết những vấn đề toàn cầu, lập trình các thiết bị didenj tử, lập trình cá ứng dụng hoặc tìm ra cách làm sạch một hồ nước bị ô nhiễm. Những giáo viên với vai trò là một huấn luyện viên hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của học sinh, chứ không phải chỉ là người đứng giảng. Ngay cả những em học sinh có độ tuổi mẫu giáo nhà trẻ đã bắt đầu được tiếp cận với STEM.


Tổng thống Obama chia sẻ “STEM còn hơn là một môn học, hay một bảng tuần hoàn hóa học, hay những tính chất của song. Đó là một cách tiếp cận, một cách hiểu và khám phá thế giới để từ đó thay đổi nó”. Mỗi năm, ông đều tổ chức các hội chợ khoa học dành cho học sinh đến từ khắp mọi nơi trên nước Mỹ.


Khoảng 2 năm trở lại đây, nghệ thuật (ARTS) được xem là yếu tố bổ sung thiết yếu của STEM vì sự sáng tạo nghệ thuật chính là động lực của sự phát triển và đổi mới. Bởi vậy, việc lồng ghép các hoạt động mang tính nghệ thuật vào chương trình STEM sẽ thúc đẩy và tạo điều kiện cho học sinh đạt được thành công vượt bậc.


Tại Việt Nam, định hướng STEM+Arts trong giáo dục mới chỉ manh nha và xuất phát tại các bậc trung học và phổ thông. Jello Academy là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng phương pháp dạy đi kèm với các học cụ định hướng STEM+Arts trong mẫu giáo - mầm  non.

← Bài trước