Thủ tướng ban hành chỉ thị thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam

Thủ tướng ban hành chỉ thị thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam

Jello Academy - Thủ tướng ban hành chỉ thị thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam


Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó có những giải pháp và nhiệm vụ thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam.


Một trong các giải pháp là: “Thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, trong đó cần tập trung vào thúc đẩy đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục phổ thông…”.


Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức thí điểm tại một số trường phổ thông ngay từ năm học 2017 - 2018”.


Jello Academy - Giáo dục Stem trong chương trình phổ thông mới

Ảnh: Hội nghị Giáo dục STEM trong chương trình phổ thông mới

(Nguồn: Vista.gov.vn)


Để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian từ nay đến năm 2020 tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.


Về STEM:


STEM là viết tắt của Science (Khoa học); Technology (Công nghệ); Engineering (Kỹ thuật); Math (Toán học).


Mô hình giáo dục STEM là sự tích hợp kiến thức giữa các môn khoa học, kỹ thuật, toán học, công nghệ, giúp trang bị kỹ năng cho học sinh để sử dụng khi làm việc trong thế giới công nghệ ngày nay.


Bên cạnh đó, STEM còn nâng cao tư duy phản biện và giải quyết vấn đề; kỹ năng làm việc theo nhóm; khả năng tư duy chiến lược và định hướng mục tiêu; kỹ năng quản lý thời gian, những kỹ năng có thể giúp tăng đáng kể ưu thế cạnh tranh của lao động tại Việt Nam

← Bài trước Bài sau →