Video STEM Khoa học

[STEM+Arts] Jello Khoa học - Tìm hiểu về không khí thông qua dụng cụ thổi bóng xốp

  • 06/04/2018

Không khí là nguồn sống và luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Để dạy trẻ mẫu giáo về không khí là rất khó khăn và trừu tượng vì không khí không màu, không mùi, không vị.Thông qua hoạt động...

Xem tiếp

[STEM+Arts] Jello Khoa học - Dạy làm máy bay

  • 06/04/2018

Tuổi thơ ai cũng sẽ gắn với ít nhất một lần gập máy bay giấy và phi máy bay.Ngày hôm nay các bé, ngoài việc được tự tay làm một chiếc máy bay "tân tiến", còn được học các bộ...

Xem tiếp

[STEM+Arts] Jello Khoa học - Dạy làm kính tiềm vọng

  • 06/04/2018

Chuyên mục cùng Jello học Khoa học hôm nay sẽ dạy các bé làm kính tiềm vọng.Chuẩn bị: Học cụ Jello STEM 4 tuổi trong chủ đề Tháng 3 - Mùa xuân và động thực vật Ứng dụng: Kính tiềm vọng có...

Xem tiếp