[STEM+Arts] Jello Khoa học - Tìm hiểu về không khí thông qua dụng cụ thổi bóng xốp

[STEM+Arts] Jello Khoa học - Tìm hiểu về không khí thông qua dụng cụ thổi bóng xốp

Không khí là nguồn sống và luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Để dạy trẻ mẫu giáo về không khí là rất khó khăn và trừu tượng vì không khí không màu, không mùi, không vị.


Thông qua hoạt động thổi bóng xốp, bé có thể dễ dàng hình dung không khí là gì, đặc điểm của không khí, không khí có tác dụng gì. Hãy cùng Jello khám phá không khí nhé.


Chuẩn bị: Học cụ trong chương trình mẫu giáo Jello định hướng STEM+Arts theo chủ đề tháng 11 - Giao thông

Tác dụng:

-  Trẻ mầm non học về sự tồn tại của không khí.

-  Trẻ dàng hình dung không khí là gì, đặc điểm của không khí, không khí có tác dụng gì.

-  Trẻ được tham gia hoạt động thí nghiệm, học cách quan sát và nói về hiện tượng, gia tăng kỹ năng nói, rèn luyện kỹ năng lắp ghép chính xác


Bài sau →