Giới thiệu chương trình mẫu giáo Jello

Đặc điểm chương trình mẫu giáo Jello

6 lĩnh vực chương trình mẫu giáo Jello Academy


Chương trình giáo dục Jello được cấu thành chặt chẽ bởi 5 lĩnh vực của Chương trình giáo dục mẫu giáo.

-   Thể dục thể chất - Sức khỏe

-   Giao tiếp

-   Quan hệ xã hội

-   Trải nghiệm nghệ thuật

-   Khám phá tự nhiên


Và được cấu thành bởi 6 nội dung cơ bản theo định hướng STEM+Arts bao gồm:

-   Thể chất

-   Ngôn ngữ

-   Toán

-   Khoa học

-   Âm nhạc

-   Tạo hình

-   2 nội dung đặc biệt: Nhân cách, Tiếng Anh.


Jello Academy cung cấp các học cụ, giáo trình được chia theo từng lĩnh vực và chủ đề, giúp trẻ phát triển 5 giác quan, kích thích sự hứng thú cho trẻ học tập.

Đồng thời, các giáo cụ cũng giúp giáo viên tiến hành các tiết học thuận lợi. Ngoài giáo cụ, các giáo viên còn được cung cấp tài liệu học tập mở rộng và giáo án theo ngày, tuần, tháng, năm.


Mục tiêu của chương trình mẫu giáo Jello

-   Kết nối các lĩnh vực để giúp trẻ có những kỹ năng thực tế trong cuộc sống.

-   Trẻ biết chăm sóc người khác.

-   Trẻ sáng tạo và dám tạo ra sự khác biệt.

-   Trẻ suy nghĩ độc lập và trải nghiệm trực tiếp về cuộc sống

-   Trẻ biết quý trọng thiên nhiên.

-   Trẻ được thỏa mãn như cầu chơi, nhu cầu khám phá. Tự tin thể hiện bản thân, rèn luyện những kỹ năng của một nhà lãnh đạo trong tương lai.


Các chủ đề theo tháng của Jello


Tháng 1 Dụng cụ sinh hoạt

Tháng 2 Đất nước của bé

Tháng 3 Mùa xuân và động thực vật

Tháng 4 Môi trường và cuộc sống

Tháng 5 Bé đã lớn khôn

Tháng 6 Khu phố của bé

Tháng 7 Mùa hè, sức khoẻ và an toàn

Tháng 8 Mùa thu và thiên nhiên

Tháng 9 Lớp học và bạn của bé

Tháng 10 Bé và gia đình 

Tháng 11 Giao thông

Tháng 12 Mùa đông và những trò chơi


Tài liệu và những dụng cụ học tập được chế tác dựa trên kết quả phân tích những tiêu chuẩn đánh giá chặt chẽ của 5 lĩnh vực giáo dục mẫu giáo

Thông qua bảng đánh giá và phân tích chặt chẽ của Chương trình giáo dục mẫu giáo, cung cấp những giáo trình, dụng cụ học tập với hình dáng đa dạng, có liên quan gần gũi đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của trẻ mà vẫn đảm bảo được yếu tố an toàn.