Đối tác chiến lược

Trong suốt quá trình xây dựng, Jello đã hợp tác với các đơn vị giáo dục uy tín, khẳng định sự cam kết lâu dài, không ngừng phát triển và đồng hành với nền giáo dục mầm non Việt Nam.

- Danh sách đối tác chiến lược của Jello Academy -