Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Kế hoạch giảng dạy

Chương trình mầm non Jello Academy định hướng STEM+Arts cung cấp kế hoạch giảng dạy và sách hướng dẫn cụ thể cho giáo viên theo tháng với từng chủ đề khác nhau; giúp các trường tiết kiệm thời gian soạn giáo án và kiểm soát chất lượng giảng dạy.
Category
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Chương trình mẫu giáo Jello
  • Sản phẩm
    Sản phẩm nổi bật
  • Tin tức
  • Liên hệ