Kế hoạch giảng dạy

Chương trình mầm non Jello Academy định hướng STEM+Arts cung cấp kế hoạch giảng dạy và sách hướng dẫn cụ thể cho giáo viên theo tháng với từng chủ đề khác nhau; giúp các trường tiết kiệm thời gian soạn giáo án và kiểm soát chất lượng giảng dạy.