Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Mục tiêu chương trình

Kết nối các lĩnh vực để giúp trẻ có những kỹ năng thực tế trong cuộc sống.

• Trẻ biết chăm sóc người khác.

• Trẻ sáng tạo và dám tạo ra sự khác biệt.

• Trẻ suy nghĩ độc lập và trải nghiệm trực tiếp về cuộc sống

• Trẻ biết quý trọng thiên nhiên.

• Trẻ được thỏa mãn như cầu chơi, nhu cầu khám phá. Tự tin thể hiện bản thân, rèn luyện những kỹ năng của một nhà lãnh đạo trong tương lai.

Category
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Chương trình mẫu giáo Jello
  • Sản phẩm
    Sản phẩm nổi bật
  • Tin tức
  • Liên hệ