Phản hồi của Phụ huynh

Sứ mệnh của Jello Academy là cùng đồng hành với Nhà trường và Phụ huynh, khởi tạo nên một thế giới trẻ thơ hạnh phúc. 

Sự hài lòng của phụ huynh và sự tiến bộ vượt bậc của trẻ là minh chứng rõ ràng nhất, thay cho ngàn lời nói từ Jello Academy.