Odette Bonus - 2 Tuổi

SKU: O3
299,000₫

Mô tả

Bộ học cụ Odette Bonus dành cho trẻ 2 tuổi.

Bộ sản phẩm bao gồm :
1. Ngọn tháp mùa xuân : gồm 5 khối hình xếp.
Kết quả học cụ mang lại:
- Phân biệt được độ lớn của các khối hình thông qua thị giác.
- Thông qua thị giác, biết và xếp được các khối hình theo thứ tự về độ lớn.
- Thông qua thị giác, có thể xếp chồng các khối hình lên nhau theo thứ tự về độ lớn.
- Biết được sự khác biệt về lượng có thể chứa được tùy theo độ lớn của các khối hình.
- Có thể sắp xếp các khối hình theo đúng độ lớn.
2. Truyện "Bạn là ai thế?"
Mô tả các loài động vật quen thuộc và giúp bé nhận biết các loài động vật thông qua những đặc trưng riêng, tăng cường vốn từ vựng về động vật cả tiếng Việt va tiếng Anh cho trẻ.

3.Túi đừng học cụ.

🎀🍭🍄🌼🌺🌵🌷🍀

Jello Academy cung cấp phương pháp giáo dục mẫu giáo tiên tiến theo định hướng STEM + Arts

Sản phẩm Jello 1, 2, 3 dành cho các bé 3 - 5 tuổi bao gồm các nội dung Toán, Khoa học, Ngôn ngữ, Âm nhạc, Nghệ thuật và Thể dục.

🐪Website: stemstorevn.com

🐪Facebook: https://www.facebook.com/Jelloacademy/

🐪Trường Mầm Non Jello Academy: http://jelloacademy.com/

🐪Hotline : 024 3207 3939

#JelloAcademy #JelloAcademyKindergarten #STEMplusArt #STEM#STEAM#Billingual #truongmaugiao

 

Odette Bonus - 2 Tuổi
Odette Bonus - 2 Tuổi
Odette Bonus - 2 Tuổi
Odette Bonus - 2 Tuổi