Set Toán học & Khoa học - 5 Tuổi - Tháng 09

SKU: T09-5-SM
439,000₫

Mô tả

Bộ Khoa Học &Toán Học - 5 Tuổi - Tháng 09

Bộ sản phẩm bao gồm:

1. TOÁN HỌC :"Bảng con số" Là tấm bảng số từ 1 đến 100 và các miếng được đánh số từ 1 đến 100. Bảng con số là dụng cụ học tập được sử dụng trong nhiều họat động toán học đa dạng có liên quan đến thứ tự các con số, phép tính, phân biệt số chẵn và số lẻ… Học cụ giúp trẻ ghi nhớ số đếm từ 1 đến 100, tìm hiểu về so sánh diện tích, làm phép tính, ... tạo tiền đề cơ bản cho chương trình học toán ở bậc tiểu học."

2. KHOA HỌC : "Hoạt động trong tháng Lớp học của ta có hình dáng như thế nào?" , " Xáo trộn gương mặt", "Những người bạn cùng màu sắc" và "Một ngày của bé". Các nội dung này giúp bé tìm hiểu về cấu tạo không gian, sinh hoạt theo nguyên tắc, sự khác biệt về màu sắc và di truyền.

3. Tài liệu hướng dẫn kèm theo.

4. Túi đựng học cụ.

🎀🍭🍄🌼🌺🌵🌷🍀

Jello Academy cung cấp phương pháp giáo dục mẫu giáo tiên tiến theo định hướng STEM + Arts

Sản phẩm Jello 1, 2, 3 dành cho các bé 3 - 5 tuổi bao gồm các nội dung Toán, Khoa học, Ngôn ngữ, Âm nhạc, Nghệ thuật và Thể dục.

🐪Website: stemstorevn.com

🐪Facebook: https://www.facebook.com/Jelloacademy/

🐪Trường Mầm Non Jello Academy: http://jelloacademy.com/

🐪Hotline : 024 3207 3939

#JelloAcademy #JelloAcademyKindergarten #STEMplusArt #STEM#STEAM#Billingual #truongmaugiao

Set Toán học & Khoa học - 5 Tuổi - Tháng 09
Set Toán học & Khoa học - 5 Tuổi - Tháng 09
Set Toán học & Khoa học - 5 Tuổi - Tháng 09